Op het perceel worden vijf woningen gebouwd. Elke woning heeft een eigen identiteit en mogelijkheden, binnen de regels van het bestemmingsplan en de welstandsnota. De verschillende kavels hebben alle een bouwvlak. Op dit bouwvlak wordt het hoofdgebouw van de woning geplaatst. De verschillende kavels hebben maximale goot- en nokhoogtes en het hoofdgebouw van de woning kan een maximale inhoud van 715m³ krijgen. Naast, bij, achter of aan het hoofdgebouw kunnen bijgebouwen worden gebouwd met een maximale oppervlakte van 60m² met een goot van maximaal 3 meter en een nokhoogte van 6 meter. Vergunningvrij zijn aanbouwen met een plat dak, dakkapellen aan de achterzijde en diverse bouwwerken als schuurtjes op 4 meter afstand van de woning. Kortom, er zijn ruime mogelijkheden om uw droomhuis te realiseren op het Zeevangsdijkje!

De getoonde prijzen zijn V.O.N. prijzen.

Hof-Zeevangsdijkje-Kwadijk-Type-1_TAG

‘Purmerend’

Kavel 1 met woning
VERKOCHT!

‘Kwadijk’

Kavel 2 met woning
VERKOCHT!

‘Hobrede Kaakberg’

Kavel 3 met woning
VERKOCHT!

inclusief warmtepomp

‘Hobrede Herenhuis’

Kavel 3 met woning
VERKOCHT!

inclusief warmtepomp

‘Middelie’

Kavel 4 met woning
VERKOCHT!

‘Axwijk’

Kavel 5 met woning
VERKOCHT!

Kavel met woning V.O.N: De getoonde prijzen zijn een optelsom van onderstaande bedragen:
1. U koopt het eigendomsrecht van het perceel grond inclusief de notaris- en kadastrale kosten en overdrachtsbelasting. Een losse aanneming overeenkomst voor het bouwrijp maken van het perceel zijn inclusief de door u te betalen V.O.N. prijs van de kavel.
2. De losse aanneming overeenkomst bestaat uit: uw opdracht voor de sloop van de opstallen, sanering, bouwrijp maken van de kavel, uitgraven van de bouwput voor de fundering inclusief het aanbrengen van een werklaag zand, aanvullen van de fundering, afwerken van de kavel na de bouw van de woning met grond en ca.20 m² zand voor een terras en 20m² betongranulaat voor de parkeerplaatsen, aansluiting hemelwaterafvoer van het bouwvlak tot de sloot, bestrating van het gemeenschappelijk erf aan de voorzijde (kavel 2,3,4,5) aansluitpunt riool tot bouwvlak. 
3. De bouwkosten van de woning volgens opgave van bouwbedrijf Hof exclusief opties en meerwerk, gemeentelijke leges, aansluitingskosten van de NUTS. 
Richtprijs grotere woningen: De meerkosten voor extra woonruimte zijn circa €2000.- per m2. 25 m2 extra woonruimte kost circa €50.000,-